Na podporu Palestiny!


V Praze a dalších městech probíhají pravidelně shromáždění solidarity s palestinským lidem. Smyslem těchto akcí je mimo jiné vyjádřit nesouhlas s hanebným postojem české vlády a její otevřenou podporou izraelské agrese proti Gaze. Této agresi padly za oběť již desítky tisíc lidí. 2 miliony lidí bylo vyhnáno ze svých domovů a nyní čelí mimořádně humanitární katastrofě. Komunisté tyto demonstrace proti probíhajícímu izraelskému útoku na Gazu aktivně podporují!

Pro KSČM je řešením konfliktu mezi Izraelem a Palestinou bezpodmínečné dodržování rezolucí Organizace spojených národů a mezinárodního práva, spojené se spuštěním mírového procesu, který ukončí izraelskou okupaci a zaručí právo Palestinců na suverénní a nezávislý stát. Současná situace jasně poukazuje na důležitost prosazení spravedlivého míru v tomto násilím zmítaném regionu. Toho musí být dosaženo i realizací práva na nezávislý palestinský stát v hranicích ze 4. června 1967 a s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem, stažením izraelské armády ze všech okupovaných území, ukončením výstavby ilegálních osad, propuštěním všech politických vězňů a umožněním návratu uprchlíků zpět do své vlasti.