Haló noviny: Připomněli autora Zpěvu míru


Pietní akt k 60. výročí úmrtí národního umělce Vítězslava Nezvala se uskutečnil ve čtvrtek 5. dubna odpoledne na pražském Žižkově před domem v Baranově ulici 1901/4, ve kterém tento velký český básník až do své smrti žil a tvořil.

» Jako komunisté se k tomuto velikánovi české poezie oprávněně hrdě hlásíme nejen proto, že byl celoživotním členem naší strany, ale i z toho důvodu, že dokázal bytostně spojovat svou uměleckou tvorbu se zápasem za společenský pokrok, mír a socialismus,«uvedl na setkání Milan Krajča, zástupce obvodní organizace KSČM Praha 3, která pietní akt zorganizovala. 
  
Předseda Unie českých spisovatelů, básník zasloužilý umělec Karel Sýs v proslovu k shromážděným mimo jiné konstatoval: » Může být básnické dílo, či dílo vůbec, definitivně uzavřeno? Nestíhá jedna myšlenka druhou, nevěší se báseň dosud nenapsaná na paty básně právě dokončené, jako se držel biblický Jákob Ezaua?« 
  
Na závěr setkání předsedkyně Krajského výboru KSČM Praha a pražská zastupitelka Marta Semelová přednesla slavnou a dodnes aktuální báseň Zpěv míru, za kterou byl Vítězslav Nezval i mezinárodně oceněn Zlatou medailí Světové rady míru. 

(za)

(Publikováno v českém levicovém deníku Haló noviny dne 9. dubna 2018)