Milan Krajča: Sto let od dnů, které otřásly světem


Nejen pracující Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu, ale celý pokrokový svět si v těchto dnech připomínají 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, události světového významu, která navždy vstoupila do dějin tím, že zahájila přechod od kapitalismu k socialismu. Ruští dělníci společně se svými spojenci, především chudými rolníky, se pod vedením bolševické strany Vladimíra Iljiče Lenina stali průkopníky v budování nové společnosti, která neměla v dosavadních dějinách lidstva obdoby. Navzdory reakci, zahraniční intervenci i krvavé občanské válce se poprvé stala realitou společnost bez vykořisťovatelů a vykořisťovaných. 

Úspěchy, kterých dosáhlo porevoluční sovětské Rusko a posléze Sovětský svaz na poli sociálních a politických práv a výdobytků pracujících zůstávají i po sto letech stále nerealizovaným cílem pro naprostou většinu obyvatel naší planety. Klíčová role, kterou sehrál Sovětský svaz, jeho národy a Rudá armáda v zápase proti fašistickému barbarství nemohou být nikdy dostatečně oceněny. Zásadní příspěvek existence Sovětského svazu pro rozšíření socialismu do dalších zemí i pro národně-osvobozenecké zápasy proti kolonialismu a imperialismu je nepopiratelný. Po celou dobu své existence byla navíc sovětská moc bytostně spojena s politikou míru a aktivního odporu proti imperialistickým válkám.

I dnes, více než čtvrt století od rozpadu Svazu sovětských socialistických republik, svržení socialismu a kapitalistické restaurace, je Velká říjnová socialistická revoluce neskonalou inspirací pro všechny, kteří myslí zápas za lepší svět vážně. Zřetelně totiž ukazuje, že je možná budoucnost lidstva bez válek, vykořisťování a útlaku že touto budoucností je socialismus. V zápase za něj tkví odkaz velkých událostí, jež nyní slaví své stoleté výročí.

Milan Krajča

Leningrad – město hrdina, 7. listopadu 2017