Rozhovor Parlamentních listů s Milanem Krajčou: Kapitalistické barbarství je víc než zřetelné


Nedávno Ústřední rada Komunistického svazu mládeže (KSM) zveřejnila směrem k horníkům OKD vyjádření solidarity. Kromě jiného jste v článku napsali, že horníci mají požadovat „znárodnění dolů a lidovou kontrolu nad nimi.“ „Jedině tak zajistíte obživu pro sebe a vaše rodiny. Jedině tak už nebudete vydáni na milost Bakalovi či jiným novodobým uhlobaronům,“ uvedli jste. Můžete rozvést, jakým způsobem by k znárodnění dolů mohlo či mělo dojít?

V Komunistickém svazu mládeže jsem v minulosti působil jako jeho předseda. I z tohoto důvodu jsem rád za pozitivní ohlas, který vzbudilo nedávné solidární prohlášení mladých komunistů směrem k horníkům, kteří na Ostravsku bojují za svá pracovní místa. Komunisté musí být vždy na straně těch, kteří se rozhodnou aktivně bránit svá pracovní místa a sociální práva a výdobytky.

Pro řešení budoucnosti důlního průmyslu na Ostravsku nám jistě může být inspirací vývoj ve světě, kde se řada států rozhodla znárodnit své nerostné bohatství tak, aby z něj šly zisky celé společnosti a ne jen do kapes hrstky boháčů.

U nás máme v této souvislosti především historickou zkušenost z poválečného Československa. Doly u nás byly znárodněny v roce 1945 jedním z tzv. Benešových dekretů. Jednalo se bezpochyby o pokrokový a demokratický akt, přivítaný naprostou většinou společnosti. Rozvoj ostravského regionu i hornictví jako takového v období socialismu dokazuje, že se jednalo o krok správným směrem.

Na stávající situaci na Ostravsku jsou naopak jasně viditelné důsledky privatizací spojených s restaurací kapitalismu v naší zemi. Likvidátorské plány uhlobarona Zdeňka Bakaly na likvidaci Dolu Paskov tak podtrhují negativní vývoj, jehož jsou pracující i většina obyvatel ostravského regionu obětí již takřka čtvrt století.


Má „znárodnění dolů“ OKD v programu i KSČM, za níž kandidujete v Praze dokonce na 4. místě kandidátky? Nebo jak se k této situaci kolem OKD staví KSČM jako celek?

Jako komunisté pochopitelně honbu Zdeňka Bakaly za soukromým ziskem na úkor obyvatel Ostravska dlouhodobě sledujeme. Nejedná se jen o plány na likvidaci Dolu Paskov, ale například i o kauzu bytů OKD. Je třeba si uvědomit, že Zdeněk Bakala z Ostravska vysál již desítky miliard korun. Chudoba a nezaměstnanost - tragédie mnoha jedinců a celých rodin pro nepředstavitelný zisk jednoho člověka! Kapitalistické barbarství je zde víc než zřetelné… Jsme plně solidární s ostravskými horníky a podporujeme jejich oprávněné požadavky. Zároveň jako KSČM deklarujeme, že řešením aktuální situace je státní vlastnictví Dolu Paskov.


Nedávno si lídr volebního bloku Hlavu vzhůru Jana Bobošíková stěžovala otevřeným dopisem generálnímu řediteli České televize na to, že je málo zvaná nejen ona, ale i další zástupci jejího politického uskupení do předvolebních debat ČT. Nemá prý tak možnost se před volbami prezentovat, zatímco prý hnutí Ano nebo Úsvit Tomia Okamury tuto možnost má. Jak to vidíte Vy?

Patřím k těm, kteří jsou dlouhodobě kritičtí k práci veřejnoprávních médií – České televize, Českého rozhlasu i České tiskové kanceláře. Zdaleka se nejedná jen o antikomunismus, směřovaný proti naší straně, socialistické zkušenosti, historii antifašistického zápasu či dějinám hnutí pracujících. Problémy vnímám i v souvislosti s informováním, či neinformováním o řadě dalších domácích i zahraničních témat. Jako příklad je možné uvést podíl veřejnoprávních médií v České republice na mediální kampani v souvislosti se stále možnou agresí Spojených států amerických a jejich spojenců z Evropské unie a Severoatlantického paktu NATO proti Sýrii.

I českými veřejnoprávními médii byla dlouhou dobu krize v Sýrii interpretována jako „statečný zápas mírumilovné demokratické opozice proti totalitní diktatuře, jehož konec může přinést pouze otevřená, pochopitelně humanitární, vojenská intervence.“ I přes tuto mediální kampaň je však dnes víc než zřejmé, že v případě Sýrie jde především o nebezpečí nové imperialistické agrese, ne nepodobné těm proti Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku nebo Libyi.


Politici z Komunistické strany Čech a Moravy včetně stranického předsedy Vojtěcha Filipa pro média často říkají, že nemají s "komsomolci" z KSM nic společného a přitom zástupci KSM jsou často viděni právě na akcích KSČM. Dokonce má KSM svou ústřední kancelář umístěnou právě v budově, kde sídlí i KSČM. Jak „slovní odluku“ představitelů komunistické strany pociťujete?

Možná si pletete Komunistický svaz mládeže s jinými organizacemi, které samy sebe deklarují jako mladé komunisty, od kterých se však KSM i KSČM opakovaně distancovaly. V souvislosti s KSM jsme na jednom z posledních zasedání Ústředního výboru KSČM jasně potvrdili svou podporu tomuto občanskému sdružení. Domnívám se, že jsme tuto podporu vyjádřili naprosto oprávněně. Práce naší strany mezi mladými lidmi není často z objektivních i subjektivních důvodů jednoduchá a právě KSM nám v tomto může být v mnohém nápomocen.

KSM sehrál v historii opakovaně klíčovou roli v řadě politických zápasů. Rád připomenu, že v době, kdy jsem v něm působil jako předseda, inicioval mohutnou a nakonec úspěšnou kampaň proti tehdejším plánům na umístění vojenské základny Spojených států amerických na našem území. Proti těmto snahám zorganizoval řadu protestních aktivit a demonstrací. Petici KSM proti výstavbě cizí vojenské základny u nás podepsalo na 200 tisíc občanů České republiky.

O důležitosti existence organizace komunistické mládeže svědčí i fakt, že se KSM pokoušela státní moc opakovaně zakázat. Ministerstvo vnitra jej dokonce i úředně rozpustilo a snažilo následně antikomunisticky potlačit. To se však setkalo s nesouhlasem jak v naší zemi, tak i v zahraničí. Po celém světě se v té době konaly demonstrace před ambasádami České republiky, za KSM se postavila řada mezinárodních osobností a s protesty byli na svých zahraničních cestách soustavně konfrontováni prezident republiky, předseda vlády a další státní představitelé. Zákaz KSM byl následně zrušen soudy a organizace v současnosti tedy působí legálně.


Někteří představitelé pravice – kupříkladu místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek – vidí prezidenta Miloše Zemana jako toho, kdo ohrožuje demokracii v ČR. Kalousek kupříkladu označkovává Zemana jako „gosudára, co v ČR zavádí putinovský režim“. Jaký máte na jeho prezentaci vůči hlavě státu názor?

Nedomnívám se, že by stávající prezident znamenal větší ohrožení demokracie než jeho zmiňovaný kritik. Naše strana Miloše Zemana v letošních prezidentských volbách podpořila. K některým jeho činům v prezidentské funkci můžeme pociťovat sympatie, žádné nekritické iluze však nejsou na místě. Například v souvislosti s jeho zahraniční politikou, spočívající na podporování Spojených států amerických, Evropské unie, Severoatlantického paktu NATO či Izraele není možné se jasně nevymezit.


Koho by rozhodně podle Vás lidé neměli v těchto předčasných volbách volit a proč?

Domnívám se, že žádná z vlád České republiky dosud nevládla ve prospěch většiny jejích obyvatel. Historická zkušenost takto jasně hovoří proti pravicovým stranám i sociální demokracii. Velké množství nových uskupení, snažících se ve volbách prosadit, zákonitě připomíná své mnohé předchůdce, u kterých do nich vloženou naději brzy vystřídalo hluboké rozčarování.

Na pracující a většinu občanů naší země dopadá kapitalistická krize. Drastické snižování životní úrovně, ohromný nárůst chudoby, masová nezaměstnanost či soustavné útoky na sociální výdobytky minulosti jsou krutou realitou dneška. Ve volbách je proto třeba volit ty, kdo hodlají řešit příčiny současné krize. Jako komunisté se k tomu hlásíme.


Jakou politiku podle Vás dělá KSČM směrem navenek? Je málo průrazná či třeba revizionistická? A co by dělat mohla a nedělá?

Komunistická strana u nás působí již víc než dvě desetiletí ve velice složitých podmínkách. Nedomnívám se, že by bylo správné popírat, že k problémům, se kterými se potýká, patří i ty subjektivní. V nadcházejících volbách ale právě pouze komunisté představují šanci na opravdovou změnu. Přicházíme s programem zajišťujícím lidem práci, bezplatné zdravotnictví a školství a dostupné bydlení pro všechny. Stavíme se proti tzv. církevním restitucím, za zrušení Severoatlantického paktu NATO, za zavedení milionářské daně… Zároveň potvrzujeme, že naším strategickým cílem je socialismus. Společnost bez vykořisťování, útlaku a válek je opravdu jedinou skutečnou alternativou k dnešní mizérii.

Olga Böhmová

(Publikováno na Parlamentních listech dne 28. září 2013)