Milan Krajča hovoří na demonstraci solidarity s Kubánskou pěticí


Video z demonstrace solidarity s Kubánskou pěticí - kubánskými hrdiny, kteří byli před 15 lety nespravedlivě uvězněni ve Spojených státech amerických za to, že bojovali proti terorismu. Demonstraci uspořádala dne 12. září 2013 před budovou Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze Společnost česko-kubánského přátelství ve spolupráci s Českým výborem za osvobození Kubánské pětice. Na demonstraci promluvil mimo jiné i Milan Krajča.