Rozhovor Haló novin s Milanem Krajčou: Mladí budou moci poznat realitu změn v Latinské Americe


KSČM se zapojila do přípravy 18. světového festivalu mládeže a studentstva, který se na konci tohoto roku uskuteční v jihoamerickém Ekvádoru. O jakou akci se jedná?

Světové festivaly mládeže a studentstva jsou již přes šest desetiletí největšími antiimperialistickými mezinárodními akcemi mládeže, kterých se vždy účastní mnoho tisíc mladých lidí z celého světa. Jejich historie sahá do roku 1947, kdy se v Praze uskutečnil první z nich. Festival s pořadovým číslem 18 se uskuteční letos v prosinci v hlavním městě Ekvádoru Quitu. Podobně jako všechny festivaly v minulosti bude i ekvádorský festival velkou demonstrací mnoha tisíc delegátů hnutí mládeže z celého světa proti imperialismu a válce, za mír a mezinárodní solidaritu. O tom ostatně svědčí i heslo připravovaného festivalu: Mladí, sjednoťme se proti imperialismu, za svět míru, solidarity a společenské přeměny! 


Můžete stručně představit historii festivalového hnutí?

Tradice Světových festivalů mládeže a studentstva byla založena v roce 1947 v Praze. Tehdy se do našeho hlavního města sjelo přes 17 tisíc mladých lidí z celého světa aby demonstrovali svůj odpor k proti fašismu a válce. Následovaly další úspěšné festivaly – v roce 1949 v Budapešti, v letech 1951 a 1973 v Berlíně, v roce 1953 v Bukurešti, o dva roky později ve Varšavě, v letech 1957 a 1985 v Moskvě, v roce 1959 ve Vídni, za tři roky následoval festival v Helsinkách, v roce 1968 v Sofii, v roce 1978 v Havaně a v roce 1989 v Pchjongjangu. 

Porážka socialismu v Sovětském svazu a dalších evropských zemích znamenala velkou ránu i pro mezinárodní pokrokové hnutí mládeže. I přes tento zásah se podařilo udržet kontinuitu festivalového hnutí a v roce 1997 se uskutečnil další z řady festivalů v Havaně. Následoval festivaly v Alžíru v roce 2001, v Caracasu v roce 2005 a před třemi lety v Pretorii.


Kdo festival mládeže organizuje?

Hlavním partnerem Světových festivalů mládeže a studentstva je od počátků festivalového hnutí Světová federace demokratické mládeže. Tato mezinárodní organizace, vzniklá bezprostředně po vítězství nad fašismem v roce 1945, je po dlouhá desetiletí organizátorem mezinárodního hnutí demokratické, pokrokové a antiimperialistické mládeže. Po celou dobu své existence stojí v čele zápasů mládeže proti válce, imperialismu a kolonialismu. V současnosti sdružuje milióny mladých lidí z celého světa. Její členskou organizací v České republice je Komunistický svaz mládeže.

Organizátorem účasti mládeže z České republiky na festivalu v Ekvádoru je Český národní přípravný výbor 18. světového festivalu mládeže a studentstva. Vedle přípravy české delegace k jeho úkolům patří především popularizace festivalového hnutí mezi naší mládeží a její informování o zápasech mladé generace ve světě.


Ví se již jaký bude program nastávajícího festivalu?

Pilířem festivalu budou desítky konferencí, seminářů a workshopů. Jejich témata byla určena stanovenými okruhy, mezi které patří: Boj za mír, nezávislost a solidaritu, proti imperialismu; Nezaměstnanost mládeže a kapitalistická krize; Veřejný, bezplatný a všeobecný přístup ke vzdělání, vědě, kultuře a informacím; Demokratická práva, svoboda a lidská práva; Životní prostředí a rozvoj. V rámci festivalu by se měl uskutečnit také tradiční Antiimperialistický tribunál. Festival bude místem i velké řady kulturních a sportovních aktivit. Mimořádně důležité ale bude, že se mladí lidé z celého světa budou během festivalu moci na vlastní oči seznámit s realitou změn, kterými v současnosti Latinská Amerika prochází.


Proč byl místem letošního festivalu zvolen právě Ekvádor?

Světový festival mládeže a studentstva se bude konat v Latinské Americe již počtvrté. V minulosti byl již dvakrát uspořádán na socialistické Kubě a jednou v bolívarovské Venezuele. Latinská Amerika je přitom oblastí, která v současnosti prochází hlubokými změnami, reprezentovanými lidovými a antiimperialistickými vládami v řadě zemí tohoto regionu. 

Patří k nim i Ekvádor, kde již několik let probíhá proces nazvaný Občanská revoluce, vedený ekvádorským prezidentem Rafaelem Correou. Mezi jeho cíle patří ústavní a ekonomické změny, boj s korupcí, vytvoření systému bezplatného školství a zdravotnictví a latinoamerická integrace na principu svrchovanosti a antiimperialismu. Významnou roli při změnách, kterými Ekvádor v současnosti prochází, přitom sehrává právě hnutí mládeže. Festival tak bude i velkou manifestací solidarity s mládeží Ekvádoru i celé Latinské Ameriky.


Jak hodnotí KSČM posun, ke kterému v posledních letech došlo na jihoamerickém kontinentu?

Politické procesy v Latinské Americe, kterých jsme během posledních 15 let mohli být svědky, jsou mimořádně důležité. Již to totiž není pouze socialistická Kuba, která v této oblasti vzdoruje imperialismu ze severu. Je třeba především podtrhnout roli zesnulého venezuelského prezidenta Huga Cháveze, jímž vedená Bolívarovské revoluce svým významem jednoznačně překročila hranice Venezuely a stala se klíčovým impulsem pro celou současnou Latinskou Ameriku. 

Prezidentství vůdce Hnutí k socialismu Evo Moralese v Bolivii, návrat sandinistů v čele s Danielem Ortegou k moci v Nikaragui nebo právě vláda prezidenta Rafaela Correy v Ekvádoru symbolizují vzestup lidových a antiimperialistických sil v Latinské Americe. Domnívám se, že takový vývoj je velkým povzbuzením nejen pro komunisty, ale i pro všechny další stoupence pokroku, míru a socialismu.


Jaké jsou vztahy KSČM s latinoamerickými komunisty?

KSČM udržuje s komunistickými stranami Latinské Ameriky trvale soudružské vztahy a to jak na dvoustranné úrovni, tak i na platformě každoročních Mezinárodních setkání komunistických a dělnických stran. V současné době je to o to důležitější, že řada z těchto stran sehrává ve svých zemích významnou roli. Kromě socialistické Kuby a bolívarovské Venezuely jsou komunisté důležitou součástí vládnoucích pokrokových, lidových a antiimperialistických koalic v Bolívii, Brazílii, Ekvádoru, Nikaragui, Peru, Salvadoru nebo Uruguaji.

Zbyšek KUPSKÝ

(publikováno v českém levicovém deníku Haló noviny dne 18. července 2013)