Vystoupení Milana Krajči na protestu proti uloupení Kosova Srbsku


Rád děkuji občanskému sdružení Přátelé Srbů na Kosovu za zorganizování dnešní demonstrace, ale i všem, kteří zde, navzdory mrazivému počasí, přišli vyjádřit svůj protest. Odsuzujeme postoj Vlády České republiky k tzv. státu Kosovo a vyjadřujeme svou plnou solidaritu se srbským lidem. 
Tuto podporu našim srbským přátelům deklarujeme podobně jako před 14 lety. Většina občanů naší země tehdy odsoudila zločinné »humanitární« bombardování Jugoslávie a stála na straně jejích obyvatel čelících agresi paktu NATO. Je třeba si stále připomínat, že tehdy na Jugoslávii 79 dnů padaly bomby, kterým padly za oběť tisíce nevinných lidí. 
Také před pěti lety, když došlo skrz bodáky armád Spojených států amerických, Evropské unie a paktu NATO k vyhlášení tzv. Kosovské republiky, postavila se podstatná část našich občanů proti vzniku tohoto kvazistátu a nesouhlasila s jeho uznáním českou vládou. Přesto k tomuto uznání došlo a Vláda České republiky svůj postoj k tomuto tzv. státu, jehož vyhlášení bylo v rozporu s mezinárodním právem a Chartou Organizace spojených národů, nezměnila dodnes.
Myslím, že je v této souvislosti důležité si připomenout letošní 75. výročí mnichovské tragédie. Je ostudou, že se v současnosti Vláda České republiky podílí na novém Mnichovu, tentokrát namířeném proti Srbsku. Pokud tak chce činit i nadále, vzkazujeme jí z této naší demonstrace, že tak v žádném případě nesmí činit naším jménem. Vzkazujeme, že jsme naprosto solidární se srbským lidem a že Kosovo bylo, je a bude Srbsko! 
Milan KRAJČA
(předneseno na protestu proti uloupení Kosova Srbsku v Praze dne 17. února 2013)