Projev Milana Krajči na slavnostním shromáždění k 110. výročí narození Julia Fučíka


Připomínáme si 110. výročí narození novináře, spisovatele, literárního a divadelního kritika a překladatele Julia Fučíka, národního hrdiny protifašistického zápasu proti hitlerovské okupaci naší vlasti. 
Je mi ctí, že dnes mohu našemu slavnostnímu shromáždění tlumočit pozdravy Světové rady míru, antiimperialistického, demokratického a nezávislého celosvětové masové hnutí, které je největší mezinárodní mírovou strukturou. Již přes šest desetiletí bojuje Světová rada míru za mír, odzbrojení a globální bezpečnost, za národní nezávislost, ekonomickou a sociální spravedlnost, za ochranu životního prostředí, lidská práva, solidaritu s národy a národněosvobozeneckými hnutími, které bojují za nezávislost, suverenitu a integritu svých zemí, proti imperialismu.
Světová rada míru, přestože k jejímu založení došlo až několik let po zavraždění Julia Fučíka fašistickými katy, je úzce spojena právě s jeho jménem. K ustavení Světové rady míru došlo na Světovém kongresu obránců míru v roce 1950. A památka hrdinného zápasu Julia Fučíka se stala jedním ze symbolů tohoto mohutného setkání tisíců představitelů mírového hnutí z celého světa, původně svolaného do britského Sheffieldu, později přesunutého do polské metropole Varšavy.
Právě na varšavském shtromáždění byl Juliu Fučíkovi posmrtně vzdán hold, když mu coby prvnímu byla udělena Mezinárodní čestná cena míru. Plným právem tak Julius Fučík zahajuje seznam osobností oceněných světovým mírovým hnutím, mezi nimiž najdeme taková jména jako: Pablo Picasso, Paul Robeson, Nazim Hikmet, Vitězslav Nezval, Charlie Chaplin, Dmitrij Šostakovič, Nikos Kazantzakis nebo Ilja Erenburg.
Při vyhlášení udělení mezinárodní mírové ceny Juliu Fučikovi jeden z jejich následných nositelů Pablo Neruda prohlásil: "Žijeme v době, která v literatuře bude jednou nazývána Fučíkovou epochou. Není snad v dějinách větší prostoty a větší pravdy, než je v díle Julia Fučíka. Fučík není jen pěvcem svobody, ale Fučík je bojovníkem za svobodu, Fučík je komunistou! Fučík není náhodným mučedníkem. Fučík byl odsouzen, když se stal představitelem nepřemožitelné víry ve vítězství."
Udělením Mezinárodní čestné ceny míru se Juliu Fučíkovi dostalo oprávněně  světového ocenění. Jen málokdo totiž miloval mír tak hluboce, jako Julius Fučík. Celé jeho dílo i hrdinský zápas ztělesňují v sobě vlastnosti jedněch z nejobětavějších bojovníků za mír, komunistů, o nichž Fučík v době svého boje s hitlerovskými okupanty napsal: "My komunisté milujeme mír. A proto bojujeme. Bojujeme proti všem příčinám válek, bojujeme za takové uspořádání světa, v jakém by se již nikdy nemohl vyskytnout zločinec, který by pro prospěch několika jednotlivců poslal stamiliony lidí na smrt, do hrůzy válečného běsnění a ničení hodnot, potřebných pro život."
I po 110 letech od narození Julia Fučíka je jeho odkaz stále živý. Slavná slova: "Lidé, bděte!" jsou dodnes jedním z mobilizujících hesel  mírumilovných lidí celého světa. Voják míru, jak byl Julius Fučík nejednou nazván, je tak trvalou součástí celosvětového boje proti válce, za mírový svět. Čest jeho památce!
Milan KRAJČA
(předneseno na slavnostním shromáždění k 110. výročí narozením Julia Fučíka  v Městské knihovně v Praze dne 22. února 2013)