Milan Krajča: Světový festival mládeže a studentstva bude v Ekvádoru

Světové festivaly mládeže a studentstva jsou největšími mezinárodními vystoupeními mládeže bojující za mír, pokrok, rozvoj a solidaritu, proti válce, útlaku, vykořisťování a imperialismu. Jejich tradice byla založena v přímé návaznosti na vítězství nad fašismem. První festival se konal v roce 1947 v Praze, kdy se do našeho hlavního města sjely tisíce mladých lidí z celého světa. Na tomto festivalu také poprvé zazněl »Pochod demokratické mládeže«, který se posléze stal hymnou mezinárodního hnutí pokrokové mládeže. Následovaly další úspěšné festivaly - v roce 1949 v Budapešti, v letech 1951 a 1973 v Berlíně, v roce 1953 v Bukurešti, o dva roky později ve Varšavě, v letech 1957 a 1985 v Moskvě, v roce 1959 ve Vídni, za tři roky následoval festival v Helsinkách, v roce 1968 v Sofii, v roce 1978 v Havaně a v roce 1989 v Pchjongjangu. 
Porážka socialismu v Sovětském svazu a dalších evropských zemích znamenala velkou ránu i pro světové pokrokové mládežnické hnutí. Přesto se podařilo festivalovou tradici udržet a v roce 1997 uspořádat festival v Havaně, následovaný v roce 2001 v Alžíru a o čtyři roky později v Caracasu. Necelé dva roky po 17. světovém festivalu mládeže a studentstva, který se úspěšně uskutečnil v jihoafrické Pretorii, bylo započato s přípravou dalšího setkání pokrokové mládeže světa. Stalo se tak v první polovině listopadu, kdy v Ekvádoru proběhla série jednání s cílem prodiskutovat a rozhodnout termín a místo konání dalšího festivalu. 
Klíčovou roli ve festivalovém hnutí sehrává po celou dobu Světová federace demokratické mládeže. Právě zasedání její Valné rady v Ekvádoru otevřelo debatu nad příštím festivalem. Na jednání federace následně navázala mezinárodní poradní schůze k 18. světovému festivalu mládeže a studentstva. Po rozsáhlých diskusích bylo rozhodnuto, že místem příštího festivalu se stane právě Ekvádor. Toto rozhodnutí vyvolalo velké nadšení nejen mezi mladými Ekvádorci, ale i u všech stoupenců ekvádorské »občanské revoluce«. Ekvádor byl zvolen mj. z důvodu solidarity s tamním lidem, reprezentovaným antiimperialistickou vládou prezidenta Rafaela Correy, se kterým se zahraniční účastníci jednání také setkali. 
Festival s pořadovým číslem 18 by se měl v Ekvádoru uskutečnit již příští rok. O jeho konkrétním datu a dalších podrobnostech bude v nejbližší době rozhodovat I. mezinárodní přípravná schůze festivalu. O přípravách festivalu bude informovat Komunistický svaz mládeže - členská organizace Světové federace demokratické mládeže, ale samozřejmě i český levicový deník Haló noviny. 
Milan KRAJČA, delegát mezinárodní poradní schůze k 18. světovému festivalu mládeže a studentstva
(publikováno v českém levicovém deníku Haló noviny dne 29. listopadu 2012)