Projev Milana Krajči na demonstraci za osvobození pěti kubánských národních hrdinů

Dnes, v den 14. výročí nespravedlivého uvěznění kubánské pětice statečných bojovníku proti terorismu, probíhají po celém světě demonstrace před zastupitelskými úřady Spojených státu amerických. Požadavek těchto manifestací je jasný: okamžité propuštění Gerarda Hernándeze, Ramóna Labaňina, Antonia Guerrera, Fernanda Gonzáleze a Reného Gonzáleze,  pěti kubánských hrdinů, kteří se v Miami ve Spojených státech amerických odvážně postavili protikubánskému terorismu.
Protikubánský terorismus, organizovaný z území Spojených států amerických, má od vítězství kubánské revoluce na svědomí již tři a půl tisíce mrtvých. Jedná se především o oběti atentátů, bombových útoků a sabotáží. Úkolem pětice kubánských protiteroristických bojovníků bylo monitorovat a odhalovat záměry miamských teroristických skupin, tak aby jim bylo zabráněno. Touto svou činností zachránili mnoho životů. Stálo je to však svobodu, když byli před 14 lety zadrženi, křivě obviněni ze zločinů, které nespáchali a nakonec hanebně odsouzeni k nehorázným doživotním a mnohaletým trestům.
Skandální uvěznění a odsouzení Kubánské pětice k brutálním trestům vyvolalo velkou vlnu nevole nejen na Kubě, ale i v dalších zemích, mimo jiné i v samotných Spojených státech amerických. V rámci mohutného mezinárodního hnutí solidarity s pěticí kubánských hrdinů se na jejich stranu postavila řada politických stran, studentských a mládežnických hnutí, odborů a církevních organizací a vědeckých asociací. K výzvě za okamžité propuštění Kubánské pětice se připojilo také 10 nositelů Nobelovy ceny, mnoho členů parlamentů a řada dalších významných osobností akademického či umělecké života. V prospěch pěti kubánských hrdinů se vyslovila i Pracovní skupina ke svévolným zadržením Organizace spojených národů, která došla k závěru, že jejich uvěznění bylo svévolné, a naléhá na vládu Spojených států amerických, aby přijala opatření k nápravě situace. Z celého světa tak zaznívá volání po spravedlnosti a svobodě pro ty kteří jsou dlouhá léta za otřesných podmínek nehorázně vezněni proto, že bránili svou vlast před terorismem.
Také my v České republice připojujeme, nejen dnes, svůj hlas k těm, kteří požadují okamžité osvobození Kubánské pětice a jejich návrat do vlasti. Jsme si vědomi důležitosti mezinárodní solidarity, ke které jeden z Kubánské pětice Gerardo Hernández, odsouzený k dvojnásobnému trestu doživotí a 15 letům vězení,   prohlásil: „Pokud venku bude za nás bojovat jediný člověk, my vytrváme, dokud nebude spravedlnosti učiněno zadost“.
I proto zde dnes stojíme před Velvyslanectvím Spojených států amerických. I proto zde dnes demonstrujeme svou solidaritu s nespravedlivě uvězněnými bojovníky proti terorismu. I proto zde dnes zcela jasně požadujeme: Propusťte Kubánskou pětici!
Milan KRAJČA
(předneseno na demonstraci  za osvobození Kubánské pětice před velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze dne 12. září 2012)